خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home

 

 

منابع انسانی


مهمترين و پر ارزش ترين سرمايه پارس، نيروی انسانی آن بوده وخواهد بود. گواه اين ادعا، نيم قرن توجه ويژه به مديريت منابع انسانی ازرضايت شـغلی، انگيـزش، آموزش تا تامين نيـــازهای شخصی و اجتماعی كارمندان بوده است. حجم گسترده فعاليت نيروی انسانی و تاثيرگذاری آنها درگروه مهندسين مشاور پارس سبب گرديد طی دودهه اخير سرمايه گذاری برنامه ريزی شده ای بر روی منابع انسانی از جهت جــــذب، نگهداشت، پايش، افزايش سطح دانش و علم،‌ بهبود ميزان اثربخشی و كــارايی و قدرت افزايی فكری كاركنان انجام شود . .مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

  human4

human5 human6
 
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte