خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars homeproIsfahan

proIsfahan

راه آهن اصفهان – شيراز


راه آهن اصفهان ـ شيراز به طول ۵۰۶ كيلومتـر به منظور اتصــال استان فارس ( شهرهای شهرضا، آباده، اقليد ،صفاشهر، سعادت شهر و شيراز) به راه آهن سـراسـری كشــور طراحی و اجرا شده است كه در آينده به عسلويه و بوشهر متصل خواهد گرديد.

اين طرح كه دركريدور شمالی ـ جنوبی كشور قراردارد موجب ايجاد ارتباط سريع و مطمئن بين بخش جنوبی كشـور با شهرهای مــركزی و شمالی كشور گرديده و به دليل نزديكی شهر شـيراز به خليج فارس به عنوان يك پل ارتباطی جهت ترانزيت كالا از بنادر حاشيه خليج فارس به شهرهای بزرگ و پايتخت و نيز عامل افزايش اشتغال زايی در مناطق مذكور مطرح می باشد.


نقش گروه مهندسين مشاور پارس در اين پروژه:

مطالعه مسيـربه طول ۱۳۰ کیلومتر و نظارت براجرای پروژه جمعاً بطول ۱۰۰ كيــلومتردرقالب ۴ قطعه.


مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte