خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home
proZanjan

proZanjan

آزادراه زنجان - تبریز


آزادراه زنجان – تبريز به طول ۲۸۵ كيلومتر جزئی از آزادراه سراسری تهران - بازرگان بـوده كه در حال حاضرتســهيل درارتباطات جاده ای بين ۵ استان تهران ، البرز ، قزوين ، زنجان وآذربايجان شرقی را فراهم نموده است . امكان ادامه طرح تا مرز بازرگان از مزايای بالقوه طرح ميباشد كه اين مهم امكان افزايش ميزان جذب بارهای بين المللی و افزوده شدن سهم جمهوری اسلامی ايران از بازار ترانزيت كالا در منطقه و تامين درآمد ارزی ناشی از آن را فراهم خواهد نمود.

خلاصه احجام و مقادير عمليات خاكی و ابنيه فنی:

خاكبرداری ترانشه و قرضه: ۱۱۹،۸۵۹،۰۰۰ مترمكعب.
خاكـريزی: ۵۸،۰۹۰،۰۰ مترمكعب.
ابنيه فنی: ۲،۹۴۹،۰۰۰ مترمكعب.
همكاری با پيمانكار در راه اندازی.

نقش گروه مهندسين مشاور پارس در اين پروژه:

مطالعه بيش از ۲۱۳ كيلومتر از مسيرونظارت براجرای ۴۰ كيلومتردرقالب ۳ قطعه.


مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte