خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home
pro7

pro7

pro7

خط لوله سراسری هفتم(خط لوله صلح)


هدف از اجرای اين خط لوله انتقال روزانه ۱۱۰ ميليون مترمكعب گاز توليدی تحصيل شده از ميدان گازی پارس جنوبی به نواحی و مناطق شرقی و جنوب شرقی كشور برای استفاده های شهری، صنعتی، نيروگاهی و همچنين صادرات مازاد گاز مورد نياز مناطق مذكور به كشورهای پاكستان و هند با احداث ادامه اين خط لوله تا مرز ايران و پاكستان محقق خواهد شد. انشعابات اين خط لوله گاز را به شهرهای بندرعباس، چابهار و زاهدان منتقل می كند. اين خط لوله بطول بيش از ۹۰۰ كيلومترو با قطر ۵۶ اينچ وبا احداث ۹ ايستگاه تاسيسات تقويت فشارگاز طراحی شده است كه در فاز نهايی اجراء خواهد گشت ودرفاز اول خط لوله بهمراه دو ايستگاه راه اندازی می گردد.

شرح كار پارس در اين طرح:

طراحی و مهندسی پايه و تفصيلی.
مهندسی كالا.
مهندسی كارگاهی.
مديريت پروژه.مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte