خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home
proRasht

proRasht

آزاد راه قزوين ـ رشتاين طرح بطول ۱۳۸ كيلومتر بمنظور ارتقاء ارتباط جاده ای استان گيلان با شبكه جاده ای كشور مطرح گرديد . ضمناً بدليل نزديكی شهررشت به بندر مهم انزلی، ترابری ترانزيتی شمال ـ جنوب تسهيل مييابد . كاهش هزينه ها و همچنين زمان سير بار نسبت به قبل از اجرای طرح از امتيازات ويژه اين طرح است. با اجرای اين طرح كشورهای مختلف مرتبط با اين مسير قادر ميباشند درتجارت بين آسيا و اروپا با استفاده از امكانات حمل و نقل چند وجهی، كالاهای خود را با سرعتی بيشتر جابجا نمايند. اجرای اين طرح با توجه به تاسيس جمهوری های جديد در منطقه آسيای ميانه و بازارهای جديد جهانی در حوزه اقيانوس هند و خليج فارس ، برای هر دو قاره آسيا و اروپا حايز اهميت است. اين ارتباط جاده ای همچنين موجب توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال در استانهای گيلان، قزوين وارتقای تجارت، توريسم وصنعت وكشاورزی درمنطقه می شود.

نقش گروه مهندسين مشاور پارس در اين پروژه:


مطالعه مسير و نظارت بر اجرای پروژه جمعاً بطول ۴۷ كيلومتردر قالب ۴ قطعه.مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte