خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home

proPump

proPump

طرح های احداث تلمبه خانه های انتقال نفت خام و فرآورده


از جمله طرح های فوق الذکر می توان به تلمبه خانه نفت خام شهید چمران اهواز اشاره نمود که هدف ازاجرای اين طرح با توجه به افزايش ظرفيت خط لوله نفت خام "۲۶ـ"۳۰ اهوازـ ری، به صورت پدافندی دريافت و ارسال نفت خام از تاسيسات موجود تلمبه خانه اهواز به مقدار ۴۵۵۶۰۰ بشكه در روز با ويسكوزيته ۲۴/۷ CST در دمای ۹ºC و ويسكوزيته ۲۳/۹CST در دمای ۱۲/۲º Cو ارسال اين مقدار نفت خام به تلمبه خانه سبزآب توسط تلمبه های توربينی ،جهت تأمین خوراک مورد نیاز پالایشگاههای مرکزی وشمال کشور تعريف گرديده است.

خطوط لوله ورودی اين تلمبه خانه، يك خط لوله ۱۸ اينچ ودوخط ۲۶ اينچ می باشد كه به ترتيب ازچشمه خوش و PU۳ و PU۲ وارد تلمبه خانه شهيد چمران می شود.ظرفيت خط ۱۸ اينچ چشمه خوش حدود ۴۰۰۰۰ بشكه در روزو ظرفيت هريك از خطوط PU۲ و PU۳ حدود ۴۵۵۶۰۰ بشكه در روز خواهد بود.

اين تلمبه خانه با چهار تلمبه توربينی با آرايش ۱+۳ به صورت موازی و با ظرفيت حداكثر طراحی ۴۵۵۶۰۰ بشكه در روز (۳۰۱۸ مترمكعب در ساعت) طراحی و اجراء مي شود.

شرح كار پارس در این طرح

طراحی پايه ، طراحی تفصيلی، مهندسی كالا.
همكاری با پيمانكار در راه اندازی.مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte