خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home
proShomal

proShomal

آزادراه تهـران ـ شمال


آزاد راه تهران ـ شمال به طول ۱۲۱ كيلومتر بمنظور ايجاد ارتباط سريع و مطمئن بين بخش مركزی كشور، بويژه شهر تهران با ساحل جنوبی دريای خزر وكشورهای نو بنياد درفراسوی كناره های ايرانی اين دريا ميباشد. پس از احداث آزاد راه مذكور قسمت عمده ای از واردات و صادرات كشوركه بوسيله كاميون و تريلر قابل حمل باشند از بندرنوشهر وارد وخارج خواهد شد از جمله با توجه به وجود جمهوری های تازه تأسيس درحاشيه دريای خزروآسيای ميانه مبادلات فرهنگی واقتصادی بين ايران و نواحی ياد شده توسعه خواهد يافت . ساخت آزادراه تهران شمال همچنين موجب رشد جهشی جذب توريست و رونق گردشگری در منطقه و كاهش استهلاك و مصرف سوخت خواهد گرديد.

خلاصه احجام و مقادير عمليات خاكی و ابنيه فنی:

خاكبرداری و خاكريزی: جمعاً ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ مترمكعب.
تونل ها: جمعاً به طول ۴۴كيلومتر دو قلو ( ۸۸ كيلومتر).
پلهای بزرگ: جمعاً به طول ۱۳ كيلومتر.
همكاری با پيمانكار در راه اندازی.

نقش گروه مهندسين مشاور پارس در اين پروژه:

كنترل مطالعات مسير در مناطق ۱ ، ۲ ، ۳ و مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه در منطقه چهار بطول : جمعاً ۲۰/۶ كيلومتر در قالب ۵ قطعه.


مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte