خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars homeproKerman

proKerman

راه آهن کرمان - زاهدان


راه آهن کرمان-زاهدان با طول ۵۵ کیلومتر، استان سیستان و بلوچستان را به راه آهن سراسری ایران متصل نموده و ارتباط ریلی آسیای جنوبی را با ترکیه و اروپا برقرار نمود که به این ترتیب میزان بار بین المللی بیشتری جذب شده و سهم جمهوری اسلامی ایران از ترانزیت بار در منطقه در نتیجه در آمد ارزی را بیشتر نمود. امکان ادامه پروژه و ایجاد شاخه های جدید و اتصال ریلی به بندر و منطقه آزاد تجاری چابهار یکی از پتانسیل های پروژه است که باعث پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد شد.

چکیده مقادیر و تعداد کارهای فنی و زمینی صورت گرفته در این پروژه:


- حفاری: ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ متر مکعب.
- خاکریزی: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ متر مکعب.
- ابنیه فنی: ۷۰۰،۰۰۰ متر مکعب.
- تونل: در مجموع ۵،۳۲۰ متر و پل های مخصوص: در مجموع ۲،۳۳۵ متر.

نقش گروه مهندسين مشاور پارس در اين پروژه:
- مطالعه مسیر و نظارت بر اجرای پروژه: در مجموع ۱۳۶ کیلومتر در قالب ۵ قطعه .


مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte