خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home

 

 

شرح مختصری از خدمات انجام شده


نفت و گاز

  توسعه ميادين نفت، گاز و نفت و گاز جهت توليد روزانه قريب به ۵۶۰ هزار بشكه نفت خام و ۱۸۰ ميليون مترمكعب گاز و ۴۵ هزاربشكه ميعانات گازی.

  احداث تأسيسـات تقویت فشـار گازجهت انتقال روزانه نزدیک به ۷۵۰ ميـليـون مترمكـعب گاز در بيش از ۳۰ ايستگاه تقویت فشـار.

  احداث تأسيسـات افزایـش فشـار جهت انتقــال روزانه حدود یک ميليون بشـكه نفـت خام و فرآورده در بيش از ۱۵ تلمبه خانه های نفت خام و فرآورده.

  احداث خطوط لوله جهت انتقال نفت خام، فرآورده، گاز و ميعانات گازی به طول بیش از ۵۵۰۰ كيلومتر در خطوط لوله اصلی سراسری و بين استانی و صادراتی.

  احداث تأسيسات جهت صادرات و واردات نفت خام و فرآورده به ميزان روزانه بیش ازیک ميليون بشكه با استفاده ازسكوها و بازوهای بارگيری.

  نصب مخازن ذخيره سـازی نفـت خـام و فرآورده های نفتی و گاز مايع و ميـعانات گازی با ظرفيت تقريبی ۵ ميليون ليتر در بيش از ۴۰ دستگاه مخازن سقف شناور ثابت و مخازن كروی.

خدمات پارس

حوزه های فعالیت

مروری بر خدمات

نفت و گاز <   

راههای اصلی و بزرگراهها  <   

پل های بزرگ و خاص <   

گالری و تونل <   

راههای فرعی <   

 
OverSrv
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte